+90 212 476 05 22
CEBECİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:111 113B D:41 SULTANGAZİ İSTANBUL, TÜRKİYE
DOĞAL KUM
DOĞAL KUM
0-3 mm beton kumu Beton agregalarından ince kum içinde bulunan 0,063 mm elek altı çok ince malzeme (kil, silt ve çok ince taş unu) içeriği ve kalitesi beton kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde, kum-çakıl ocaklarından yıkanmış-elenmiş doğal agrega temini yok denecek kadar azalmış olup, çoğunlukla beton agregası olarak taş ocaklarından temin edilen kırılmış-elenmiş kırmataş agregaları kullanılmaktadır.

Kırmataş agrega üretiminde, özellikle yıkama tesisi bulunmayan konkasörlerden elde edilen ince agregaların betonda kullanılmasında çok ince malzeme kalitesinin (0,063 mm göz açıklıklı elekten geçen agrega tane sınıfı) büyük önemi vardır.

Agregalarda 0,063 mm elek altı çok ince malzemeler agrega içinde ince halde dağılmış veya topaklar halinde veya agrega tanelerine yapışık olarak bulunabilirler.

Bu malzemeler genellikle kil, silt ve çok ince taş unudur. TS 706 EN 12620 standardında ince agreganın içinde bulunan çok ince malzeme muhtevasının %3’den az olması halinde ince malzeme zararsız kabul edilmekte, çok ince malzemenin %3’ün üzerinde olması halinde ise TS EN 933-9 Metilen Mavisi deneyi veya TS EN 933-8 Kum Eşdeğerliği deney sonuçlarının belirlenen sınır değerlerini sağlaması istenmektedir. Bu sınır değerlerin yapılacak beton performans testleri ile oluşturulması gerekir.

Bu bildiride yapılan deneysel çalışma ile farklı Metilen Mavisi ve Kum Eşdeğerliğine sahip ince agregalarla yapılan betonlarda, ince malzeme kalitesinin beton performans testlerinden; beton basınç ve çekme dayanımlarına, beton priz sürelerine, beton geçirimliliğine ve betonun hammadde maliyetlerine etkisi incelenmiştir